Mănăstirea Văratec

260 km Chișinău / 04h 18m

Descriere

Mănăstirea Văratec
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_V%C4%83ratec