Mănăstirea Războieni, județul Neamț

  • Mănăstirea Războieni, DC25, Războieni, Județul Neamț, România / Războieni / Neamț

245 km Chișinău / 03h 50m

Descriere

Aşezată în mijlocul satului cu acelaşi nume, Mănăstirea Războieni, ctitorie a domnitorului Ştefan cel Mare și Sfânt din anul 1496, a fost înălţată în cinstea ostaşilor moldoveni căzuţi în lupta împotriva turcilor de la Valea Albă (1476).
Pisania aşezată pe peretele sudic al Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” descrie momentul înfrângerii Moldovei în războiul pentru ţară şi credinţă. Însuși motivul construcţiei sale - păstrarea memoriei ostaşilor iubitori de neam – face ca mănăstirea să aibă un caracter unic în seria construcţiilor bisericeşti ale Voievodului Ştefan cel Mare și Sfânt. Aceasta se constituie într-un mausoleu ce adăposteşte sub dalele altarului şi ale pronaosului osemintele ostaşilor căzuţi în luptă.
Mănăstirea Războieni este situată la în comuna Războieni, la 26 km de Piatra Neamţ şi la 35 km de Târgu Neamţ (DJ 208 Piatra Neamţ -Tupilaţi- Hanu Ancuţei), județul Neamț.

 

 

Tăguri