Cetatea Soroca, fortificație din timpul lui Ștefan cel Mare

  • Cetatea Soroca, Independenței, Soroca, Moldova / Soroca / Soroca

154 km Chișinău / 02h 17m

Descriere

Bijuteria calmă și imperturbabilă a nordului, Cetatea Soroca străjuiește de peste cinci sute de ani curgerea apelor Nistrului. Războaiele, cataclismele, schimbările vertiginoase de regimuri și indiferența oamenilor n-au reușit s-o afecteze prea mult. Cetatea Soroca a fost ctitorită de Ștefan cel Mare pe malurile Nistrului pentru a întări apărarea regiunilor de nord ale Moldovei – ținuturile Hotinului, Orheiului și ale Sorocii, în urma atacurilor virulente ale armatelor sultanului Bayezid, după ce a pierdut cetățile de la Dunăre și de la Marea Neagră. Pentru prima dată fortificația este pomenită în hrisoave la 12 iulie 1499 în legătură cu un oarecare “Coste, pârcălab de Soroca”. Ștefan cel Mare avea nevoie de această cetate nu numai din punct de vedere militar și politic, ci și economic. Vadul era folosit nu numai de invadatori, ci și de către negustori, deoarece prin valea Nistrului treceau două căi comerciale importante care se aflau sub protecția cetății. Fortăreața de lemn și pământ a continuat să funcționeze cu același statut și destinație și pe timpul feciorilor lui Ștefan - Bogdan cel Orb și Ștefăniță, și în prima domnie a lui Petru Rareș. Ulterior acesta construiește, pe resturile vechii cetăți, o cetate nouă, din piatră, care se păstrează și astăzi într-o stare excepțională. Tot la Soroca, pe malul abrupt al Nistrului, ca o săgeată ce se împlântă în cer, se înalță Lumânarea Recunoștinței, un monument al Poetului anonim, autor al Baladei Miorița. Cei care îndrăznesc să urce cele 600 de trepte până la ea de la malul râului, sunt răsplătiți cu o spectaculoasă panoramă asupra întregului oraș. Cetatea Soroca se află în Republica Moldova, la o distanța de 155 de km. față de Chișinău.

 

Tăguri