Mănăstirea Cetăţuia

  • Mănăstirea Cetățuia, Strada Cetățuia, Iași, România / Iași / Iași

150 km Chișinău / 02h 36m

Descriere

Mănăstirea Cetăţuia
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Cet%C4%83%C8%9Buia_din_Ia%C8%99i