Ștefan-Vodă regiune vitivinicolă cu indicație geografică protejată

96,7 km Chișinău / 01h 35m

Descriere

Localitatea Ștefan Vodă poartă numele Marelui Voievod la dorința locuitorilor băștinași ai orașului care în 1990 au reușit să-și formalizeze inițiativa. Teritoriul acestui raion cuprinde localitățile denumite tradițional „Satele hănești”, deoarece începînd cu anul 1538 nu au mai aparținut principatului Moldovei, ci Raialei Tighinei cârmuită de hanii tătari crimeeni în numele împărăției turcești. În anul 1812 devin posesiuni ale Împărăției rusești pînă în 1917. Istoria orașului datează din anul 1909, când a fost întemeiată colonia germană Kizil. Coloniștii au depus o muncă enormă pentru desțelenirea pământului și pentru construcția caselor. La 23 decembrie 1964 se înființează raionul Suvorov cu Centrul raional Suvorov, pe baza satului Kizil. Astăzi Ștefan Vodă îî ademenește pe toți cei împătimiți de peisajele de vis așternure la gurile Nistrului și de încântătoarele podgorii vitivinicole cu indicație geografică protejată. Vizitatorii rămân impresionați de numărul mare de localităţi vechi, care prin denumirile locale amintesc de un trecut zbuciumat. Românii, turcii, tătarii, nemţii, ucrainenii, bulgarii şi-au avut aici vetrele satelor, iar căile comerciale de-a lungul fluviului legau principalele oraşe din regiune cu târgurile din Europa și Asia pe celebrul „Drum moldovenesc”. „Pădurea Împărătească” făcea parte din domeniile ţarilor ruşi (Crocmaz), iar „Grădina Turcească” (Talmaza) este considerată una dintre primele arii naturale protejate din Europa. În proximitatea localității Ștefan Vodă, la Căușeni se află una dintre cele mai vechi și valoroase biserici din Republica Moldova și poartă hramul “Adormirea Maicii Domnului”. Biserica este pe jumătate îngropată în pământ, spre a fi cât mai discretă și mai puțin stânjenitoare în fața păgânilor necredincioși. În acea vreme, se pedepsea cu moartea ridicarea oricărui lăcaș mai mare decât un oștean pe cal. Lucrările la biserică se făceau noaptea, iar ziua locul era acoperit cu lemne și iarbă, pe dinafară arătând ca un hambar. Picturile murale din interior reprezintă ultima etapă în dezvoltarea frescei medievale în Moldova. Acustica bisericii este incredibil de autentică și vie, căci, din loc în loc, în bolțile bisericii, arhitecții au zidit oale de lut, ca niște vechi secrete ale acusticii. Acum biserica își trăiește o a doua viață, fiind în proces de restaurare. Biserica din Căușeni se află la o distanță de 87 km. față de Chișinău.